فيفاء .. پوششى سرسبز بر روى كوه هاى بلند

یکشنبه 1441/12/19 برابر با 2020/08/09
  • Share on Google+

فيفاء - 19 ذوالحجه 1441هـ برابر با 09 اوت 2020م - واس
فيفاء اين روزها در عروسى باران زندگى مى کند، به همين دليل لباسى شاد و سرسبز را در زمين هاى كشاورزى پلكانى اش که شبيه يک باغ بالاتر از ابرهاست به تن كرده، و با طبيعتى جذاب و فضايى سرد و معطّر پوشيده شده است.
دوربين خبرگزارى عربستان سعودى "واس" اين مناظر زيبا و فضايى بى نظير را در استان فيفاء به تصوير كشيده است، و به همراه بارانى كه اين روزها در منطقه ى جازان مى بارد، جنگل ها و زمين هاى كشاورزى پلكانى، ميوه ها و گياهان معطّر پوششى سرسبز را بر روى كوه هاى بلندى اين مناطق به وجود آورده است.
//انتهاى پيام//
14:10 LOCAL TIME 11:10 GMT
0008