ادامه ارائه خدمات درمانى در "خوخه" با حمايت مرکز امداد رسانى ملك سلمان

جمعه 1442/2/8 برابر با 2020/09/25
  • Share on Google+

حديده - 08 صفر 1442هـ برابر با 25 سپتامبر 2020م - واس
درمانگاه هاى مرکز امدادرسانى ملک سلمان با مشارکت موسسه طيبه به ارائه خدمات درمانى خود در شهرك "خوخه" استان حديده در يمن ادامه مى دهد.
در طى روزهاى 10 تا 16 ماه سپتامبر 2020م, به بخش مختلف درمانگاه ها چون: بخش مراقبت 1,913 نفر، کلينيک جراحى و پانسمان 277 نفر, کلينيک تغذيه درمانى 51 نفر, بخش باروري 339 نفر ، گروه آگاهى و آموزش 515 نفر مراجعه نمودند.
همچنين 1,062 نفر از خدمات آزمايشگاهى و و در بخش انتقال خون تعداد 24 نفر مراجعه نموده و داروهاى به 3,234 نفر تجويز شد.
// انتهاى پيام //
20:43 LOCAL TIME 17:43 GMT
0019