شهرک نشينان يهودى به مسجد الاقصى حمله كردند و گشت زنى هاى مشكوكى انجام دادند

سهشنبه 1442/2/12 برابر با 2020/09/29
  • Share on Google+

قدس اشغالى - 12 صفر 1442 هـ برابر با 29 سپتامبر 2020 م - واس
گروهى از شهرک نشينان يهودى امروز از سمت باب "المغاربه" و با حمايت شديد نيروهاى رژيم اشغالگر صهيونيستى به مسجد الاقصى حمله كردند.
به گزارش منابع فلسطينى به نقل از اداره اوقاف اسلامى در قدس: تعداد 29 نفر از شهرک نشينان يهودى در محوطه ى مسجد گشت زنى هاى مشكوكى انجام دادند، و اقدامات تحريک کننده را عليرغم بسته شدن كامل مسجد از سوى نيروهاى اشغالگر انجام دادند.
اين منابع افزودند: "جماعت هيكل" خواستار گسترش حلقه ى حمله به مسجد الاقصى مبارک به مناسبت عيد يهوديان شدند، و با توزيع بيانيه هايى در شهر قديمى و ميدان "البراق"، خواستار فشار بيشترى بر نمازگزاران، مرابطين و اوقاف اسلامى، با هدف تغيير واقع تاريخى مسجد الاقصى شدند.
// انتهاى پيام //
17:58 LOCAL TIME 14:58 GMT
0021