توزيع لوازم اسكان دهى در استان مارب يمن توسط مركز امداد رسانى ملک سلمان

پنج شنبه 1442/6/8 برابر با 2021/01/21
202101/DST_1488540_2248112_20_4_2021012117370323.jpg
  • 202101/DST_1488540_2248112_20_4_2021012117370323.jpg
  • 202101/DST_1488540_2248113_20_4_2021012117370323.jpg
  • 202101/DST_1488540_2248114_20_4_2021012117370323.jpg
  • 202101/DST_1488540_2248115_20_4_2021012117370323.jpg
  • Share on Google+

مارب - 08 جمادى الاخره 1442هـ برابر با 21 ژانويه 2021م - واس
مرکز امدادرسانى و فعاليتهاى انسان دوستانه ملک سلمان ديروز 50 چادر، 100 پتو ميان 100 نفر در شهرك الوادى در استان مارب يمن توزيع كرد.
اين پروژه در چارچوب كمك هاى مستمر عربستان سعودى به برادران يمنى اجرا شده است.
// انتهاى پيام //
18:32 LOCAL TIME 15:32 GMT
0020