روابط سعودی-عراق... هم پیمان امین

چهار شنبه 1442/7/12 برابر با 2021/02/24
  • Share on Google+

ریاض 12 رجب 1442هـ برابر با 24 فوریه 2021م واس
روزنامه "الریاض" در سرمقاله خود تحت عنوان "هم پیمان امین" می گوید: مرحله جدید روابط سعودی-عراق نمونه ای آشکار از روابطی است که عراق به آن نیاز دارد، به ویژه در شرایط فعلی که ثبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی جزو مهمترین ضرورتهای این کشور است، و در همین راستا گسترش روابط امنیتی میان دو کشور در همان ابتدای امر منجر به کنترل بهتر امنیت مرزی و کاهش چشمگیر قاچاق و ورود غیر قانونی به این کشور شد، و اینگونه همکاریها پایه های سیاست خارجی سعودی مبتنی بر ثبات منطقه و جهان و احترام به حاکمیت کشورها و عدم دخالت در امور همسایگان را تشکیل می دهد.
الریاض می گوید: در چارچوب تقویت روابط میان دو کشور سفر اخیر وزیر کشور عراق به عربستان سعودی و دیدار و مذاکره با شاهزاده عبدالعزیز بن سعود، وزیر کشور با هدف تعریف سازوکارهای مناسب برای تقویت امنیت و ثبات دو کشور صورت گرفت، که در پایان می تواند به امنیت و ثبات کل منطقه یاری رساند. در نقطه مقابل این روابط می توان نقش خطرناک رژیم ایران در عراق را مشاهده کرد که تمامی اصول دیپلماتیک را نقض کرده و به دنبال بر هم زدن امنیت و فتنه انگیزی در این کشور و ایجاد گروهکها و نهادهای موازی با دولت است. این دو تصویر می تواند نمونه روشنی از تفاوت سیاستهای پادشاهی عربستان سعودی و رژیم ایران باشد.
// انتهای پیام //
17:12 LOCAL TIME 14:12 GMT
0017