انتخاب بنفش به عنوان رنگ فرش های مراسم پذیرایی رسمی از میهمانان در عربستان سعودی

پنج شنبه 1442/9/24 برابر با 2021/05/06
  • Share on Google+

ریاض 24 رمضان 1442هـ برابر با 6 مه 2021م واس
عربستان سعودی رنگ بنفش را به عنوان رنگ فرش های مراسم پذیرایی از میهمانان رسمی دولت چون روسای جمهور، وزرا، سفیران و نمایندگان کشورهای برادر و دوست انتخاب کرد. همچنین فرش بنفش‌رنگ در مناسبت های مختلف رسمی مورد استفاده قرار می گیرد.
فرش بنفش‌رنگ با رنگ بیابان‌ها و فلات‌های عربستان سعودی که در فصل بهار با رنگ های سنبل و گیاهان دیگری مانند "عيهلان" و ریحان که در کنار‌هم پوشش طبیعی بنفش‌رنگ را تشکیل می دهند همگون و همرنگ بوده و پذیراییِ عربستان از رهگذران و بخشش سرزمین و جوانمردی مردم آن را از طریق رنگ طبیعت، منعكس می‌کند.
همچنین فرش بنفش‌رنگ مراسم و تشریفات، حضور برجسته‌ى هنر سنتی "سدو" بافی یکی از عناصر فرهنگی عربستان سعودی را که لبه های فرش های جدید را با آن مزین می‌کنند منعکس می سازد که بُعد فرهنگی جدیدی را به آن اضافه می کند، زیرا هنر سنتی "سدو" بافی یکی از صنایع دستی اصلی عربستان سعودی بوده و به طور رسمی در فهرست میراث فرهنگی ناملموس یونسکو ثبت شده است.
همچنین فرش بنفش‌رنگ مراسم پذیرایی، با هویت جدید خود؛ حركت رشد و تجدد و پیشرفتی که عربستان سعودی در سایۀ چشم انداز الهام بخش2030 شاهد آن است را بازتاب می دهد، این تحول در ابعاد تجدد مستمر، افتخار روزافزون به تاریخ، هویت و تمدن، و بزرگداشت و تجلیل از معانی فرهنگیِ تجلی‌یافته در سرزمین و انسان و زمان مشهود است و رنگ بنفش به عنوان یک عنصر مهم به وضوح در گسترۀ طبیعی خاک عربستان سعودی بازتاب یافته و سخاوت و جوانمردی اهالی این سرزمین را بازگو می کند.
شایان ذکر است که ابتکارعمل تغییر رنگ "فرش‌های مراسم پذیرایی" با همکاری مشترک وزارت فرهنگ و تشريفات سلطنتی در ادامۀ ابتکارت ملی دیگر به منظور تجلیل از عناصر فرهنگی اصیل سعودی و برجسته‌سازی هویت ملی، صورت گرفته است.
--واس
13:37 LOCAL TIME 10:37 GMT
0010