تحويل کمک‌هاى پزشکى براى مقابله با ويروس کرونا به وزارت بهداشت سودان توسط مرکز امدادرسانى ملک سلمان

پنج شنبه 1442/9/24 برابر با 2021/05/06
  • Share on Google+

خارطوم 24 رمضان 1442 هـ برابر با 06 مه 2021 م واس
مرکز امدادرسانى و فعاليت هاى بشردوستانه ملک سلمان ديروز بخش اول از کمک هاى پزشکى براى مقابله با ويروس کرونا به وزارت بهداشت جمهورى سودان تحويل داد، اين محموله كه شامل 52 تُن داروى اورژانسى، مايعات وريدى و مواد مصرفى پزشکى مختلف براى مقابله با ويروس همه گير (Covid-19) است، براى استفاده 1.588.883 نفر فرستاده شده است.
اين کمک ها به نمايندگى از مرکز توسط استاد على بن حسن جعفر سفير خادم حرمين شريفين در سودان و خانم يسرا محمد عثمان معاون وزير بهداشت سودان در خارطوم پايتخت اين كشور تحويل داده شد.
اين پروژه با هدف حمايت از بيمارستان هاى دولتى سودان براى تأمين معايعات وريدى لازم براى بيماران اورژانسى، تأمين تجهيزات پزشکى نجات دهنده براى بيمارستان ها و داروهاى ايمن براى بيمارى هاى مزمن، مواد مصرفى و داروهاى بخش اورژانس در بيمارستان هاى وزارت بهداشت سودان است.
اين فعاليت ها در چارچوب کمک هاى ارائه شده توسط كشورمان به نمايندگى از مركز براى حمايت از تلاش هاى بين المللى در مبارزه با ويروس كرونا و كاهش خطرات آن است.
--واس
22:22 LOCAL TIME 19:22 GMT
0018