با پشتيباني مرکز ملک سلمان: 1909 نفر در از خدمات طى يك هفته درمانگاه پزشکي-غذايي سيار در استان حديده يمن بهره مند شده اند

یکشنبه 1442/9/27 برابر با 2021/05/09
  • Share on Google+

حديده 27 رمضان 1442هـ برابر با 09 مه 2021م واس
درمانگاه سيار پزشکي-غذايي در بخش خوخه از استان حديده يمن در طى روز هاى 22 تا 28 ماه آوريل 2021م با پشتيباني مرکز امدادرسانى و فعاليتهاي انسان دوستانه ملک سلمان به 1909 نفر خدمات درماني ارائه کرده است.
در جرياناين مدت 921 نفر به بخش داخلي، 329 نفر به بخش اورژانس، 123 نفر به بخش همه گيريها، 9 نفر به بخش تغذيه درمانى، 5 نفر به بخش واکسيناسيون، 154 نفر به بخش کودکان، 5 نفر به بخش بارورى، 184 نفر به بخش درمان مصدوميتها، 3 نفر بخش ارجاع پزشکي و 176 نفر به بخش اطلاع رساني و فرهنگي مراجعه کرده اند.
همچنين 1,163 نفر از خدمات آزمايشگاه، 2,101 نفر از خدمات داروخانه، 650نفر از خدمات بهداشت، 7 نفر از خدمات بخش انتقال خون و 5 نفر از خدمات بخش زايمان بهره مند گشته اند.
--واس
13:48 LOCAL TIME 10:48 GMT
0007