دیدار کمیته دوستی پارلمانی سعودی-آذربایجان با همتای آذربایجانی خود

پنج شنبه 1442/11/14 برابر با 2021/06/24
  • Share on Google+

ریاض 14 ذوالقعده 1442 هـ برابر با 24 ژوئن 2021 م واس
کمیته دوستی پارلمانی سعودی-آذربایجان در مجلس شورای کشورمان امروز به ریاست دکتر فایر بن عبدالله الشهری، رئیس کمیته به صورت ارتباط تصویری با همتای خود در پارلمان آذربایجان به ریاست خانم فاطمه یلدرم، رئیس گروه کاری روابط پارلمانی آذربایجان-سعودی دیدار کرد.
دکتر شهری در این دیدار بر اهمیت روابط دوجانبه میان عربستان سعودی و جمهوری آذربایجان و ضرورت پشتیبانی و تقویت آن در همه زمینه ها بر مبنای منافغ دو کشور تاکید نمود.
وی همچنین به تمایل مجلس شورای پادشاهی سعودی برای فعال سازی روابط پارلمانی و ایجاد پلهای ارتباطی با همه پارلمانهای کشورهای دوست و برادر از جمله پارلمان آذربایجان اشاره کرد.
از سوی دیگر خانم یلدرم نیز در سخنانی بر اهمیت روابط دو کشور به ویژه روابط پارلمانی تاکید کرد.
طرفین در این دیدار به بررسی موضوعات مورد توجه مشترک و فعال سازی نقش کمیته دوستی پارلمانی پرداختند.
--واس
15:32 LOCAL TIME 12:32 GMT
0017