بيش از 36 هزار نفر از خدمات درمانى مراكز «تأکد» در جوف بهرمند شده اند

دوشنبه 1442/12/16 برابر با 2021/07/26
  • Share on Google+

سكاكا 16 ذوالحجه 1442هـ برابر با 26 ژوئیه 2021م واس
مراكز خدمات درمانى «تأکد» در منطقه ى جوف از زمان راه‌اندازى آن تاکنون پذيراى 36307 نفر بوده‌ است.
شايان ذكر است كه مراکز درمانى «تأکد» ‌از سوى وزارت بهداشت براى خدمات رسانى به کسانى راه‌اندازى شده اند که نشانه‌ هاى ابتلا به ويروس کرونا را ندارند، يا اينکه نشانه ‌هاى ضعيفى دارند و تصور مى ‌کنند با فرد مبتلا همنشين بوده ‌اند، اين افراد با گرفتن نوبت از نرم افزار «صحتى» مى توانند به شعبه‌هاى مختلف اين مرکز در سراسر کشور مراجعه نموده و با گرفتن آزمايش از انتشار ويروس کرونا جلوگيرى نموده و تسلسل انتشار اين ويروس را متوقف کنند.
--واس
19:40 LOCAL TIME 16:40 GMT
0021