ادامه ى اجراى پروژه هاى آب رسانى و بهداشت محيطى در استان "الحديده" يمن، توسط مرکز امدادرسانى ملک سلمان

دوشنبه 1442/12/23 برابر با 2021/08/02
  • Share on Google+

الحديده 23 ذوالحجه 1442هـ برابر با 02 اوت 2021م واس
مرکز امدادرسانى و فعاليت هاى بشردوستانه ى ملک سلمان, اجراى پروژه هاى آب رسانى و بهداشت محيطى در شهرستان "الخوخه" واقع در استان "الحديده" يمن را ادامه داده است.
اين مركز در طى روزهاى 08 تا 14 ماه ژوئيه 2021م، مقدار 315.000 ليتر آب آشاميدنى، و مقدار 315,000 ليتر آب شست وشو را به تانكرهاى اردوگاه هاى آورارگان پمپاژ كرده است، و 24 مورد فعاليت دفع زباله را در انجام داده است، و همچنين يک كمپين نظافت را برگزار كرده كه از آن تعداد 8,400 نفر بهرمند شده اند.
--واس
12:37 LOCAL TIME 09:37 GMT
0005