خدمات مرکز امداد ملک سلمان به کودکان یمنی در چارچوب توابخشی کودک سربازان همچنان ادامه دارد

دوشنبه 1442/12/23 برابر با 2021/08/02
  • Share on Google+

مأرب 23 ذی الحجه 1442هـ برابر با 02 اوت 2021م واس
مرکز امداد و کمک‌های بشردوستانه ملک سلمان، در چارچوب سومین مرحله‌ی پروژۀ توابخشی کودک سربازان یمنی و آسیب دیده از جنگ در استان مأرب، خدمات خود را به کودک سربازان نجات یافته از چنگال حوثی‌ها، ادامه می‌دهد.
در خلال بخش دوم سومین مرحله‌ی پروژۀ توابخشی کودک سربازان یمنی و آسیب دیده از جنگ در استان مأرب، که طی مدت زمان بین ( 2 تا 29 ژوئیه 2021) اجرا شد، 3 جلسه انفرادی، 3 جلسه در درمانگاه توانبخشی روانشناسی، 3 جلسه انفرادی، 3 جلسه در درمانگاه مشاوره روانشناسی، 3 جلسه در درمانگاه توانبخشی اجتماعی به اضافه‌ی 15 برنامه در زمینه توانبخشی ورزشی، 6 برنامه در زمینه توانبخشی فرهنگی، 18 درس در زمینه پیگیری آموزشی، 16 جلسه با پزشک و یک سفر تفریحی، برگزار شد.
پروژۀ توانبخشی و بازپروری کودک سربازان یمنی که توسط شورشیان حوثی به زور به جبهات جنگ برده شده و از آنها به عنوان سپر انسانی در درگیری‌های مسلحانه استفاده می شد، بخشی از پروژه‌های امدادی و بشردوستانه مرکز امداد ملک سلمان برای کمک به مردم یمن را تشکیل می‌دهد.
--واس
13:14 LOCAL TIME 10:14 GMT
0006