گزارش سرمایه گذاری خطرپذیر: رشد 65 درصدی سرمایه گذاری خطرپذیر در عربستان سعودی در نیمه اول سال 2021 میلادی

دوشنبه 1442/12/23 برابر با 2021/08/02
  • Share on Google+

ریاض 23 ذوالحجه 1442 ه ق برابر با 2 اوت 2021 م
گزارش سرمایه گذاری خطرپذیر عربستان سعودی در نیمه اول سال 2021 میلادی نشان دهنده رشد 65 درصدی سرمایه گذاری در شرکتهای نوپا به میزان 630 میلیون ریال است.
بر اساس این گزارش که از سوی سامانه تخصصی داده های سرمایه گذاری خطرپذیر MAGNiTT و با پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر سعودی (تاسیس شده توسط سازمان کل کارگاههای کوچک و متوسط (منشآت)) صادر شده، تاکید شده است که اگرچه سال 2020 میلادی سالی مثبت در سرمایه گذاری خطرپذیر در عربستان سعودی به شمار می رود، اما سال 2021 شاهد رشد و توسعه بیشتر در این زمینه بود، و ارزش سرمایه گذاریهای خطرپذیر صورت گرفته در این سال به 94% از مجموع اموال سرمایه گذاری شده در شرکتهای نوپاست که رکوردی جدید به شمار می رود.
به این ترتیب عربستان سعودی از رده سوم در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در زمینه ارزش سرمایه گذاری خطرپذیر به رده دوم صعود کرد.
در نیمه اول سال 2021 میلادی، سرمایه گذاری خطرپذیر در شرکتهای نوپا در بخش فنآوری مالی شاهد رشد 1700 درصدی بود، و شرکتهای نوپا در زمینه فنآوریهای مالی، غذایی و نوشیدنی 44% کل سرمایه گذاریها را به خود اختصاص داده اند.
- - واس - -
18:41 LOCAL TIME 15:41 GMT
0014