پایان رزمایش تاکتیکی مقابله با آلودگی دریا در منطقه شرقیه با مشارکت 40 نهاد دولتی و خصوصی

سهشنبه 1443/3/20 برابر با 2021/10/26
  • Share on Google+

دمام 20 ربیع الاول 1443هـ برابر با 26 اکتبر 2021م واس
فعالیتهای رزمایش تاکتیکی مقابله با آلودگی دریایی نفتی (استجابه 6) امروز در منطقه شرقیه با پشتیبانی شاهزاده سعود بن نایف، امیر این منطقه به کار خود پایان داد.
آقای عبدالله المطیری، سخنگوی رسمی مرکز ملی نظارت بر حفظ محیط زیست در بیانیه پایانی این رزمایش اشاره کرد که "استجابه 6" با همکاری و مشارکت 40 نهاد دولتی و خصوصی به مدت دو روز برگزار شد، و نشان دهنده اهمیت فعالیت زیست محیطی و تلاش همگانی برای تحقق خواسته های رهبران کشور در این مسیر است.
وی اضافه کرد که این رزمایش با حضور بیش از 5000 نیرو و با استفاده از پهپادهای نظارتی برای بررسی حالات احتمالی آلودگی نفتی در آبهای خلیج عربی برگزار شده، و اولین رزمایشی است که فرضیه آلودگی 5 پایگاه مهم به شکل همزمان اجرا می شود.
--واس
17:03 LOCAL TIME 14:03 GMT
0019