ابتکارعمل كشورمان در ادامه ى فعاليت برنامه ى سعودى توسعه ى يمن، دليلى بر جديت آن در اين زمينه است

سهشنبه 1443/3/20 برابر با 2021/10/26
  • Share on Google+

رياض 20 ربيع الاول 1443 هـ برابر با 26 اكتبر 2021 م واس
استاد على الاحمر معاون رئيس جمهور يمن، در جريان شرکت در اجلاس ابتکارعمل خاورميانه که توسط شاهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليعهد و معاون رئيس وزيران -حفظه الله- امروز در رياض افتتاح شد، تأكيد کرد، اين ابتکارعمل در زمان حساسى صورت مى گيرد که منطقه ى عربى به طور کلى و يمن به طور خاص در حال گذر از آن است، در حالى که دولت جمهورى يمن با کمک عربستان سعودى در چارچوب پروژه ى «مسام» براى خنثى سازى ده‌ها هزار مين که هنوز توسط شورشيان تروريست حوثى در سرتاسر يمن کاشته مى شوند، و با مشارکت برنامه ى سعودى توسعه ى يمن براى ساخت مدارس و ايجاد کمربند سبز در شهرهاى بزرگ و احياى زمين هاى کشاورزى با حمايت کشاورزان در سراسر يمن، در حال فعاليت است.
وى تأکيد کرد که کشورش متعهد به حمايت از اين تلاش‌هاى جهانى براى دستيابى به اهداف مورد نظر در حفاظت از محيط زيست جهانى و پايدارتر کردن آن در آينده است.
--واس
17:51 LOCAL TIME 14:51 GMT
0023