ارائه خدمات درمانى به 332 نفر طى يک هفته توسط درمانگاه‌هاى سيار مرکز امداد رسانى ملک سلمان در حرض

سهشنبه 1443/3/20 برابر با 2021/10/26
  • Share on Google+

حجه 20 ربيع الاول 1443هـ برابر با 26 اكتبر 2021م واس
درمانگاه‌هاى سيار مرکز امداد رسانى ملک سلمان در منطقه‌ى الغرزه در بخش حرض استان حجه‌ى يمن به خدمات رسانى خود به نيازمندان ادامه مى‌دهد.
از تاريخ 7 تا 13 اكتبر 2021 ميلادى، 98 نفر به بخش اورژانس، 68 نفر به بخش‌ بيمارهاى داخلى، 16 نفر به بخش بهداشت توليد، 2 نفر به بخش آگاهى‌هاى پزشکى، 29 نفر به بخش خدمات پرستارى، 79 نفر به بخش همه گيريها، 62 نفر به کلينيک پوست و 9 نفر به بخش جراحت‌ها و پانسمان مراجعه نموده، و براى 332 نفر دارو داده شده است.
--واس
18:57 LOCAL TIME 15:57 GMT
0026