والاحضرت ولیعهد و رئیس جمهور کره در جلسه ای رسمی به مذاکره پرداختند

سهشنبه 1443/6/15 برابر با 2022/01/18
  • Share on Google+

ریاض 15 جمادی الآخره 1443 هـ برابر با 18 ژانویه 2022 م واس
شاهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل، ولیعهد، معاون رئیس شورای وزیران و وزير دفاع امروز در دیوان پادشاهی در کاخ یمامه ریاض آقای مون جائه این، رئیس جمهور کره را به حضور پذیرفت.
والاحضرت ولیعهد و رئیس جمهور کره در جلسه ای رسمی به مذاکره در مورد روابط دوجانبه و روشهای توسعه همکاریها در همه زمینه ها، و آخرین تحولات منطقه و جهان پرداختند.
شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی، شاهزاده عبدالعزیز بن سعود بن نایف، وزیر کشور، شاهزاده عبدالله بن بندر، وزیر گارد ملی، شاهزاده خالد بن سلمان، معاون وزیر دفاع، شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر خارجه، دکتر ماجد القصبی، وزیر تجارت و مهندس خالد الفالح، وزیر سرمایه گذاری (وزیر همراه) در این جلسه حضور داشتند.
همچنین از سوی کره آقای ایوی یونگ چونگ، وزیر خارجه، آقای سونگ ووک مون، وزیر تجارت و صنعت و انرژی و آقای جون یونگ پارک، سفیر جمهوری کره در عربستان سعودی از جمله حاضران بودند.
--واس
17:29 LOCAL TIME 14:29 GMT
0014