دانشگاه ملک خالد چالش "TechTree" را براى حمايت از طرح سبز سعودى به پايان رساند

چهار شنبه 1443/4/26 برابر با 2021/12/01
  • Share on Google+

ابها 26 ربيع الآخر 1443 هـ برابر با 01 دسامبر 2021 م واس
دانشگاه ملک خالد چالش فنى "TechTree" را که هدف آن ايجاد راه‌حل‌هاى فناورى ديجيتال هوشمند و با اهداف طرح سبز عربستان سعودى براى کاهش انتشار کربن سازگار است، به پايان رساند.
دكتر على بن محمد آل قروى رئيس دانشکده علوم کامپيوتر، توضيح داد که فعال کردن اين چالش ناشى از اهميت سرمايه گذارى خلاقيت دانشجويان و توانايى آنها براى مشارکت در ابتکارات موثر ملى است.
دكتر آل قروى تأکيد کرد: اين چالش با مشارکت تعدادى از باشگاه هاى دانش آموزى از جمله باشگاه کامپيوتر، باشگاه مهندسى و باشگاه بازى هاى الکترونيکى طى 3 روز متواليى و با همکارى انجمن مهندسين مکانيک (ASME) عربستان سعودى و آمريكايى، و همچنين بنياد مهندسين الکترونيک و برق (IEEE)، در سه بخش اجرا شد، اين بخش ها شامل بخش برنامه‌نويسى، بخش «اينترنت» و بخش بازى‌هاى الکترونيکى، براى دستيابى به اهداف طرح سبز سعودى بود.
--واس
15:12 LOCAL TIME 12:12 GMT
0012